Demens – Alzheimer Privat Sygepleje 

Når et familiemedlem bliver Dement eller får Alzheimer, udfordrer det ofte hele din familie og kræver derfor faglig dygtige og erfarne privat sygeplejersker indenfor demens sygepleje. Vores privatsygeplejersker er specialiserede i privat demens sygepleje og kan derfor yde den omsorg, støtte og pleje som der er behov for i dit hjem.

Der er flere punkter indenfor høj faglig demens sygepleje og det er af stor vigtighed at starte plejen så tidligt i demensforløbet som muligt. Der er nogle nøglebegreber i professionel demens sygepleje:

 • Kommunikation med mennesker med demens
 • Meningsfulde daglige aktiviteter
 • Livshistorie i fokus
 • Fysisk træning og motion
 • Sociale relationer
 • Fysisk pleje og omsorg
 • Målrettet stimulans
 • Struktureret hverdag
 • Erindringsarbejde

Vi tror på, at vi gennem målrettet demens sygepleje og med erfaring fra vores profesionelle demens privatsygeplejersker, kan give dig og din familie, støtte, vejledning og øget livskvalitet.

Hvad indebærer privat døgnpleje i eget hjem ?

Privat døgnpleje betyder, at patienten har et privat sygeplejeteam tilknyttet døgnet rundt. Det kan være i kortere eller længere perioder afhængigt af behov og ønsker.

Ved at have privat sygeplejersker tilknyttet i døgnpleje, kan vi fagligt bedømme behov for smertelindring, personlig pleje, ernæring og hjælpemidler mm. På den måde forbedres situationen og livskvaliteten og i vil opleve at få hjælp med det samme i alle døgnets timer.

Når man modtager døgnpleje i eget hjem med MyNurses privat sygeplejersker opleves der omsorg, nærvær og professionel sygepleje.

Hvem har brug for døgnpleje ?

 • Terminale patienter, til den sidste tid.
 • Demensramte familier.
 • Ældre eller alvorlig syge med øget behov for professionel sygepleje i hjemmet.

 

Vi skræddersyer et privat sygepleje forløb som er tilpasset din sygehistorie og livsfase.

Demens – Alzheimer i tal

 • Ca. 89.000 personer i Danmark har demens.
 • Kvinder udgør mere end to tredjedele af ældre med demens.
 • Kun 36.000 personer over 65 år er registreret med en demensdiagnose i Danmark.
 • Ca. 3.000 personer under 65 år er registreret med en demensdiagnose.
 • I de yngre aldersgrupper er der lidt flere mænd end kvinder.
 • Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom.
 • Ca. 1.500 personer under 65 år har en demenssygdom.
 • Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år.
 • I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120-146.000.
 • 400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien.
 • Kun ca. 50 % af alle demente får stillet en demensdiagnose.
 • Pårørende til hjemmeboende demente bruger i gennemsnit 5-7 timer om dagen til pleje og omsorg.
 • De totale omkostninger ved demens i Danmark andrager mere end 20 milliarder kr. om året.
 • Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark.
 • Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.
 • sondemad i hjemmet

Privat sygeplejerske Nordsjælland

Privat sygeplejerske Frederiksberg  

Privat sygeplejerske Holte

Privat sygeplejerske Vedbæk

Privat sygeplejerske Gentofte

Privat sygeplejerske Rudersdal

Privat sygeplejerske Hellerup

Privat sygeplejerske København

Privat sygeplejerske Charlottenlund

Privat sygeplejerske Klampenborg

Privat sygeplejerske Hillerød

Privat sygeplejerske Rungsted

Privat sygeplejerske Gilleleje

Privat sygeplejerske Lyngby

Privat sygeplejerske Virum

Privat sygeplejerske Taarbæk

Privat sygeplejerske Skodsborg

Privat sygeplejerske Skovshoved

Privat sygeplejerske Hørsholm

Privat sygeplejerske Bagsværd sø

Privat sygeplejerske Nærum

Privat sygeplejerske Roskilde

Kilde: Tal og statistik om demens fra Nationalt Videnscenter for Demens

Vi arbejder blandt andet ud fra alzheimer foreningens anbefalinger til pleje, omsorg og behandling

Privat sygeplejerske: Her er nøglen til at sikre bedre sygepleje i Danmark