Privat Demens – Alzheimer Sygepleje 

Når et familiemedlem bliver Dement eller får Alzheimer, udfordrer det ofte hele din familie og kræver derfor faglig dygtige og erfarne sygeplejersker indenfor demens sygepleje. Vores sygeplejersker er specialiserede i privat demens pleje og kan derfor yde den omsorg, støtte og pleje som der er behov for i dit hjem.

Der er flere punkter indenfor høj faglig demens sygepleje og det er af stor vigtighed at starte plejen så tidligt i demensforløbet som muligt. Der er nogle nøglebegreber i professionel demens sygepleje:

 • Kommunikation med mennesker med demens
 • Meningsfulde daglige aktiviteter
 • Livshistorie i fokus
 • Fysisk træning og motion
 • Sociale relationer
 • Fysisk pleje og omsorg
 • Målrettet stimulans
 • Struktureret hverdag
 • Erindringsarbejde

Vi tror på, at vi gennem målrettet demens sygepleje og med erfaring fra vores profesionelle demens sygeplejersker, kan give dig og din familie, støtte, vejledning og øget livskvalitet.

 

Demens – Alzheimer i tal

 • Ca. 89.000 personer i Danmark har demens.
 • Kvinder udgør mere end to tredjedele af ældre med demens.
 • Kun 36.000 personer over 65 år er registreret med en demensdiagnose i Danmark.
 • Ca. 3.000 personer under 65 år er registreret med en demensdiagnose.
 • I de yngre aldersgrupper er der lidt flere mænd end kvinder.
 • Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom.
 • Ca. 1.500 personer under 65 år har en demenssygdom.
 • Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år.
 • I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120-146.000.
 • 400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien.
 • Kun ca. 50 % af alle demente får stillet en demensdiagnose.
 • Pårørende til hjemmeboende demente bruger i gennemsnit 5-7 timer om dagen til pleje og omsorg.
 • De totale omkostninger ved demens i Danmark andrager mere end 20 milliarder kr. om året.
 • Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark.
 • Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.

Kilde: Tal og statistik om demens fra Nationalt Videnscenter for Demens

 

Vi arbejder blandt andet ud fra alzheimer foreningens anbefalinger til pleje, omsorg og behandling